WORK > Land

Monkey to Man
Monkey to Man
oil on canvas
22" x 30"
2009